03 december 2011

Bättre och bättre - men mycket kvar att göra

Varje år gör Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en genomgång av verksamheten i alla landsting Ett hundratal olika parametrar, allt från väntetider till patienternas förväntningar och vårdkvalitet, gås igenom och rankas. Resultaten sammanställs i en skrift kallad "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet". Mer om hela rapporten kan du läsa här.
En så komplex verksamhet som hälso- och sjukvård är givetvis inte helt enkel att jämföra och mäta, men det är ändå vällovligt att så sker. Att mätningen dessutom är så genomgripande gör dessutom att alla olika faktorer - inte enbart vårdkvalitet eller väntetider - vägs in. det gör naturlgitvis att "Öppna jämförelser" är givande läsning för oss landstingspolitiker. Den ger bra indikationer på vad som behöver bli ännu bättre - men också på vad som är bra!
"Öppna jämförelser" är också på sitt sätt en givande läsning för oss i vårt landsting. Om man gör en sammanvägning av alla mätresultat, så hamnar vi på en minst sagt hedrande fjärdeplats. Med den beräkningsmetoden har vårt landsting dessutom ryckt upp sig högst påtagligt de tre senaste åren - från en tolfte plats 2009 via en femte plats i fjol finns vi nu på plats fyra i den totala sammanställningen.

Det betyder inte att allting är frid och fröjd. Vi har många förbättringsområden kvar att arbeta med, men också många idéer om vad som ska göras. Väl medvetna om att varje förbättring av placeringen innebär att det blir svårare att hålla sig kvar, så måste vi arbeta med att bli ännu bättre där vi redan är bra, och mycket bättre där vi har brister. Det är också ett skäl till att vi är tacksamma för synpunkter på sådant som kan förbättras - även om det innebär kritik mot det som sker idag.

Det finns kanske också skäl att tillägga, att undersökningar som denna, enkäten om patientmaten som publicerades i veckan och den nöjd-kund-mätning som UL gör varje år är en viktig del av det som ligger till grund för vårt förbättringsarbete. Plus, naturligtvis, våra dagliga kontakter med människor som är direkt berörda av landstingets verksamhet.

Det går bra för Uppsala län, och för vårt landsting. Siffror som dessa sporrar oss att jobba vidare med de idéer som uppenbarligen gör vården och kollektivtrafiken ännu bättre!

Inga kommentarer: