04 december 2011

Förtroende innebär ansvar

Hur regeringens höga förtroendesiffror kopplar till lokala motsvarigheter är givetvis omöjligt att säga. Men något kan vi kanske ändå ana genom att jämföra hur vi arbetar på olika plan - och hur alternativen ser ut.

Politik är som bekant en förtroendebransch. men förtroende vinns inte enbart genom att stå upp och se trevlig ut. Om man inte samtidigt levererar, så går det faktiskt inte att bygga förtroende.

Våra uppdragsgivare, medborgarna, har nämligen förväntningar. De vill att välfärdens kärna ska fungera. De kan ha överseende med brister - bara det finns en tydlig politik för att gåra något åt bristerna. Plus, ska man kanske tillägga, en tydlig analys av vilka bristerna är, vad de orsakas av och hur det blir om man rättar till dem.

Däremot är våra uppdragsgivare sällan intresserade av politikens interna liv i formn av intriger, misstänkliggöranden och formfrågor. De vill att vi sköter våra uppdrag väl - och måttet på detta är att välfärden fungerar.

Vad blir då slutatsen? Jo, att väljarna har förtroende för en politik som visar att den fungerar. OM de ser att politiken fungerar så, blir resultatet förtroendesiffror av det slag som DN och andra medier presenterar idag.

Budskapet till oss som sitter med politiskt ansvar blir därmed att jobba vidare, men också att komma ihåg att politiskt förtroende är en färskvara. Vi har det förtroende vi förtjänar - men bara så länge vi förtjänar det. Alltså måste arbetet med att reformera och utveckla välfärden fortsätta, och absolut inte stanna av. På senare tid har vi sett avarter framför allt i den kommunala äldreomsorgen. Sådana brister är fullkomligt oacceptabla och måste åtgärdas, oavsett orsaken. Det är ett ansvar för oss som fått väljarnas förtroende. De väntar oss att vi löser problemen. Annars kan siffror som de som presenteras idag snabbt se helt annorlunda ut.

Inga kommentarer: