28 november 2011

Mycket är bra, men det kan bli bättre

Jag har ägnat en hel del av kvällen åt att läsa Socialstyrelsens och SKL:s "Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet" där vården i olika delar av landet presenteras och jämförs. Som vanligt, får man säga, är det både ris och ros. Vårt landsting kan vara stolt över en vård av hög kvalitet på en lång rad områden, men det finns också betydande möjlighet till förbättring i vissa fall.

Ett område där behovet av förbättring är påtagligt är allt som handlar om bemötande och upplevelse. Tyvärr anser många patienter att det finns brister, när det gälelr vilka möjligheter de har att välja och påverka sin vård, hur de blir mötta och hur länge de får vänta på vård. Detta är en viktig ideologisk fråga, där skillnaden mellan de politiska alternativen är tydlig. Vui möts ofta av direkt hånfulla kommentarer när vi pekar på vikten av att prioritera dessa frågor - trots att de så uppenbart är viktiga för patienterna.

Bemötandet och tillgängligheten är inte bara en viktig ideologisk fråga; det är också en fråga om jämlik och rättvis vård. Den som kan välja, kan alltid välja en vårdgivare som ger ett bra bemötande. Den som saknar valmöjlighet är helt beroende av den vårdgivare som råkar erbjudas. I vissa fall är det då kanske inte ens det enda avgörande om vården rent medicinskt håller en acceptabel kvalitet; annat är själva innehållet i vården har också en viktig del av tillfrisknandet.

Därför är detta vårt viktigaste förbättringsområde, även med hänsyn till den medicinska kvalitet som givetvis är viktig. Det finns, som sagt, områden där det i vårt landsting finns förutsättningar för ett ännu bättre rent medicinskt bemötande - men den viktigaste kvalitetshöjande frågan för vård läns invånare är uppenbart att sätta patienten i centrum.

Det trots allt kanske mest glädjande är den höga kvalitén på cancervården. Under det senaste året har många påståenden förekommit om att denna skulle ha tappat i kvalitet, vilket alltså inte stämmer. Visst finns det utrymme för förbättring även här, men i huvudsak kan vi vara stolta över vår cancervård.

Stolta kan vi förresten vara överhuvudtaget över den medicinska kvalitet som erbjuds i vårt landsting - och den kostnadsnivå som vården håller. Det är ett gott betyg till alla som dagligen arbetar med att ge dem som bor i vårt län och i kringliggande län en god vård. Det är också en tankeställare till dem som med obelagda påståenden om brister i kvalitén försöker ta billiga poäng i den politiska debatten.

Inga kommentarer: