21 november 2011

Vet Macdisi inte vad hon själv tycker

Den så kallade popcornpolitiken (se tidigare inlägg) måste naturligtvis beskrivas och förklaras konkret. Om det dessutom kan ske i form av direktrapporter från landstingsfullmäktige så gör ju det inte saken sämre.

Den 9 november skrev det socialdemokratiska landstingsrådet Vivanne Macdisi ett blogginlägg där hon tar heder och ära av möjligheten för nya vårdgivare att etablera sig enligt landstingets riktlinjer. Macdisi talar visserligen i sitt inlägg om "fri etablering"; det är visserligen lite oklart vad hon menar med det, men jag utgår ifrån att hon talar om det förslag som Hälso - och sjukvårdsstyrelsen har att behandla i ärendet (som inte alls tillåter "fri etablering" utan anger tydliga regler för vad som gäller för den som vill etablera sig). Hennes text på bloggen kan inte gärna tolkas som något annat än ett motstånd mot nyetablering.

Så lät det inte i fullmäktiges talarstol. För en stund sedan försökte Macidisi tvärtom låta som om hon tycker det är bra med nya fristående aktörer, men både på bloggen och i det politiska arbetet agerar hon alltså annorlunda.

Det är precis vad "popcornpolitiken" går ut på. Ena dagen för, andra dagen emot. Så kan man fladdra fram och tillbaka mellan olika ståndpunkter och alltid låta bra. I alla fall för den som lyssnar för stunden. Men den som följer lite närmare vad (S) företrädare säger i olika sammanhang kan notera att det låter lite olika - i olika sammanhang...

Inga kommentarer: