24 januari 2012

Arbete i ett växande län

En ganska vanlig arbetsdag är till ända - eller har mer exakt förflyttats till kontoret härhemma. Lite skrivande och läsning återstår innan det är dags för middag och hemmapyssel. Det har varit en givande dag på jobbet, med möten som i hög grad handlat om länets framtid. Till exempel hur vi ska se till så att den forskning som bedrivs på Uppsalas två universitet och på Akademiska sjukhuset ska leda till fler jobb och bättre sjukvård. Dagen har också handlat om landstingets fastigheter och sist men inte minst om landstingets ekonomi.

Uppsala län klarar sig ganska bra på många områden. Arbetslösheten är lägst i landet och drivkraften är god i många avseenden. Men vi kan inte luta oss tillbaka. Den som slutar att bli bättre slutar snabbt att bli bra. Vi behöver företag som växer, nya idéer som frodas i goda forskningsmiljöer, en sjukvård som bidrar till ett gott hälsoläge och sist men inte minst ett aktivt arbete som gör Uppsala län och alla dess goda sidor känt långt utanför de egna gränserna. Om vi ska klara detta så krävs ett gott samarbete mellan många olika aktörer, och en av de viktigaste delarna med att leda vårt landsting är att se till så att vi är aktiva och ledande i detta arbete.

Utöver detta, liksom igår, följer jag som många andra politiskt intresserade det tilltagande haveriet i socialdemokraterna. Idag har vi fått veta att verkställande utskottet tydligen ägnat dagen åt att fundera över ordet "snabbt". Så bra då. Kanske vore det ändå bättre om detta utskott tog en rejäl funderara över ett annat ord, nämligen "politik".

Jag är väldigt stolt över att ha fått förtroendet att leda vårt landsting. Det ställer hela tiden krav på att tänka nytt och att hitta och förverkliga idéer för att föra verksamheten framåt. Det kräver, i sin tur, naturligtvis en grundläggande idé - en vision om man så vill - om vad vi i Alliansen vill med landstinget och vad vi vill åstadkomma med de skattepengar som verksamheten bygger på.

Politik handlar om idéer, och om förmåga att förverkliga idéer. Att ha politisk makt är givetvis en förutsättning för att kunna förverkliga sina idéer, och det kräver - som kanske är bekant - att man vinner val. Två gånger har i i Alliansen i vårt landsting mött väljarna med de idéer vi tror på; två gpnger har vi också fått väljarnas förtroende. Och redan nu har vi anledning att börja arbeta med att söka förtroendet en tredje gång, i valet 2014. Men det kräver att vi då har svaret på de frågor som väljarna ställer, inte en naiv föreställning att väljarna ska rösta på oss i alla fall.

Att politik handlar om idéer betyder dessutom att det är viktigare att formulera sina egna idéer och visioner än att kritisera motståndarens. Det är vid det här laget ganska många gånger jag har fått veta att oppositionens viktigaste budskap är att man är "kritisk" mot än det ena, än det andra. Många gånger är det aningen oklart vad man egentligen vill åstadkomma; snarare verkar som om det största felet med den politik som vi i Alliansen för just är att vi för den - inte vilka konkreta resultat den leder till.

Vi i Alliansen har idéerna. Vi leder vårt landsting med framgång, och ser till så att länets starka sidor kommer till sin rätt. Det gör vi tillsammans med goda partners inom och utanför det egna länet. Det är så det går bra för Uppsala län.

Inga kommentarer: