25 januari 2012

Fungerar, var ordet

I dagens UNT finns en artikel om mammografin i länet. För fem år sedan fungerande den mycket dåligt, med långa väntetider och låg andel kallade kvinnor. Idag, efter tre år med en ny aktör, är köerna borta och ledtiderna kortare. Kort sagt: mammografin fungerar bra.

Det borde egentligen inte vara något att skriva om, men mammografin har sedan det privata företaget Avesina tog över varit en av oppositionens måltavlor. Trots att fakta saknats, har påståendena haglat om hur mammografin har fungerat. Det var därför väldigt bra när landstingets revisorer (där den politiska oppositionen är i majoritet) bestämde sig för att göra en granskning.

Nu är granskningen som sagt klar, och det visar att det mesta i mammografin fungerar bra, och i vart fall mycket bättre än för fem år sedan. Det är viktigt för alla kvinnor i vårt län, som nu regelbundet kan undersökas och därmed slippa oroa sig i onödan för risken att få bröstcancer.

Lösningen med ett företag som på landstingets uppdrag svarar för undersökningarna har alltvå varit ett lyckokast. Eller, mer korrekt, ett i raden av exempel på hur vi i Alliansen genomfört förändringar som bidrar till en tryggare, säkrare och mer effektiv hälso- och sjukvård.

Den politiska oppositionen pratar ofta om vikten av samförstånd i politiken. De pratar också gärna och ofta om vikten av att basera politiken på kunskap och erfarenhet. Jag håller helt med om det. Partierna i oppositionen har nu världens chans att visa om de menar allvar med sitt prat. Jag ser fram emot ett uttalande där de erkänner att de haft fel, ändrar uppfattning och sluter upp bakom alliansens ståndpunkt i frågan.

Inga kommentarer: