29 januari 2012

Rätten att välja

Hur åstadkommer man integration, och vad innebär det egentligen? Frågan blir aktuell av flera skäl, som när man ser vänsterinriktade aktionsgrupper kampanja på temat "odla ditt klasshat" och jag efter dagens intervju i UNT får frågor om vårdvalets betydelse för integrationen.

Integration handlar om förståelse, och förståelse handlar om samförstånd. Motsatsen till förståelse är okunnighet, och okunnighet handlar i sammanhanget ofta om ovilja att förstå. Så odlas inte bara klasshat i Stockholms förorter, utan snart sagt all oförsonlighet som vi ser exempel på i världen.

Vad har då detta med vårdval att göra? Verkar det inte lite långsökt?

Inte alls. Inte om man tror att människor kan göra egna val, och att de valen kan bidra till att människor faktiskt kan förändra sina liv. Jag är övertygad om att människor i Gottsunda, lika väl som i andra stadsdelar i Uppsala, kan göra medvetna val om den egna hälsan och sjukvården. Bland annat därför ska det bli intressant att se hur sökmönstren ser ut för de människor som valt att lista sig på olika vårdcentraler. Ett viktigt motiv är helt säkert närhet till bostaden eller arbetsplatsen - men det behöver ju inte vara liktydigt med att de som bor i Gottsunda ska vara hänvisade just till den lokala vårdcentralen.

Det centrala är nämligen inte om de som bor i Gottsunda valt att lista sig på den egna vårdcentralen eller inte. Det centrala är snarare frågan: vem ska bestämma över vården för de som bor i exempelvis Gottsunda? Varför ska de inte vara fria att göra egna val över något så viktigt och angeläget som sjukvård? Den frågan måste den besvara, som kritiserar det fria vårdvalet.

Men inte nog med det. Kritiken mot att det inte finns fler vårdcentraler i Gottsunda kommer inte sällan från ett intressant håll - nämligen från dem som kritiserar möjligheten att öppna nya vårdcentraler överhuvudtaget. Det är naturligtvis jättebra att en debatt förs, om varför det inte finns fler än en vårdcentral i Gottsunda - men den debatten hade överhuvudtaget inte varit möjlig att föra utan den politik som Alliansen drivit sedan 2006. För innan 2006 öppnades överhuvudtaget inga vårdcentraler annat än i landstingets regi!

Nu vill jag slutligen konstatera, att jag skulle verkligen inte ha något emot att en eller annan extern vårdgivare öppnade verksamhet i Gottsunda. Men vi har nu lagt detta i händerna på dem som är mest berörda, nämligen de människor som gör egna val.

För mig är rättan att kunna göra val en mycket grundläggande rättighet. Det är en rättighet som ska vårdas, framför allt från det fömynderi som går ut på att andra är bättre på att göra dina val än du är själv. Dessvärre har vi sett den attityden förr i historien - men just därför är det så mycket viktigare att slå vakt om rätten att kunna välja. För den är långtifrån självklar.

1 kommentar:

Leif Ekstedt sa...

Jag håller med Dig i din syn på kommunala och privata kliniker.
Men om ingen är hågad att driva på en ort/stadsdel så är det viktigt att de befintliga kommunala kliniken är av god kvalitet.

Man kan fundera över vad som händer utan att kraven ställs högt.
Läste om kommunen Stockholm som säljer Bredäng till privat företag "Primula" - bra affär för att de måste rustas upp- varför har man inte underhållit bostäderna? (bodde där när det var nytt 65-70) Det är klart att det blivit förslitet på 40 år.
Där har kommunerna ett problem - i stället för att rusta vill man sänka skatten för att vinna nästa val. Vad skulle hända eller händer med Gottsundas vårdcentral?
Vässas om behovet föreligger?