31 januari 2012

Tankar om en framtidsbransch

En viktig del av dagens arbete är förberedelse. På torsdag har jag blivit inbjuden till Stockholm för att tala om en hjärtefråga, nämligen hur den medicintekniska utvecklingen kan leda både till en bättre vård och till ett starkare näringsliv i vår region. Rubriken för den paneldebatt jag bjutis in till är "hur kan vi få ut mer medicintekniska innovationer i vården", och i grunden handlar det ena om det andra.

Många av de innovationer som utvecklar vården skapas av de anställda själva. Ibland är det ganska enkla idéer som först kan leda till att man kan arbeta smidigare eller effektivare, men i steget därefter kan det som från början är en ganska enkel idé leda till en viktig produkt. den produkten kan sedan, givetvis, utveckla vården - men den kan också bli något som är utvecklingsbart och säljbart. Det finns gott om detta i svensk industrihistoria, men det viktigaste att ha i minnet är ändå kanske den dubbla effekten. Nya idéer och innovationer utvecklar vården. Nya idéer och innovationer skapar också nya jobb. Bägge dessa goda sidor behövs.

I vårt landsting är vi alldeles särskilt beroende av bägge sidor av myntet. Vi har ett näringsliv som i hög grad bygger på life science, medicin och medicinsk teknik. Dessutom har vi ett stort universitetssjukhus, där många nya idéer kläcks även på det medicintekniska området. Sist men inte minst har vi ett nära samarbete med Uppsala universitet, och med näringslivet på området. Det är ett samarbete som är helt avgörande för en framgångsrik utveckling.

Den stora flaskhalsen, som i stort sett alla talar om - det är bristen på finansiering. Det finns nästan hur många idéer som helst på området, men bristen på kapital är skriande. Jag kommer att ta upp detta när jag möter branschen på torsdag, för det är den kanske största utmaningen som vårt landsting står inför. Fler som vill satsa, och som är beredda att ta finansiella risker, är en avgötrande faktor för vårt läns fortsatta tillväxt. Det är värt att tänka på.

Inga kommentarer: