01 februari 2012

Landstinget i världsklass

Kanske har du noterat affischtavlorna i Uppsala, där nätverket Världsklass berättar om sin verksamhet. Landstinget är en av aktörerna bakom nätverket, tillsammans med Uppsala kommun, ett antal ledande företag i Uppsala och några andra större organisationer. Motivet för vårt deltagande är egentligen lika enkelt som självklart: vårt landsting behöver synas i sammanhang som tydliggör hur ledande vi faktiskt är på en rad områden. Genom nätverket får vi tillfälle att tillsammans med andra lyfta fram Uppsalas starka ställning på en rad områden, inte minst när det handlar om medicin och biovetenskaper. Tyvärr är det inte så välkänt som det borde vara, hur starka vi faktiskt är, inte bara som vetenskapsstad, utan också som kultur- eller idrottsstad. Och faktum är, att vi i landstinget har alla skäl att lyfta fram just våra styrkor - och synnerligen goda motiv för att göra det tillsammans med andra. För mig är det också av mycket stor vikt att lyfta fram allt det positiva son händer i vårt landsting, att vi flyttar fram positionerna när det gäller forskningsanslag, att nya utbildningsplatser lokaliseras till Uppsala, att nya vårdgivare gärna söker sig hit och inte minst att Uppsala och länet lockar nya invånare. Eftersom jag gärna uttrycker mig positivt både om länet och om den politik vi i Alliansen för (för att inte tala om de goda konsekvenserna av den) så är det naturligtvis extra roligt att kunna göra det i en majoritetsroll. Vi har ju så mycket roligt att berätta om! Samarbetet i Världsklass ger mycket, men det kanske viktigaste är stoltheten över att kunna verka för Uppsalas bästa tillsammans med andra som också vill se framgång för Uppsala och för hela vårt län. Den stoltheten är värd mycket, särskilt när den paras med klokhet och efttänksam ödmjukhet. Vi har goda skäl att framhålla våra styrkor. För vi är i världsklass.

Inga kommentarer: