02 februari 2012

Dråpslag mot forskningen?

Jag väljer att peta in ett frågetecken i rubriken, även om dagens besked från AstraZeneca givetvis är en riktig motgång. Men vad som nu händer beror i hög grad på vad olika ansvariga kan göra åt saken. Landstingen är en sådan aktör, och då inte bara Stockholms läns landsting. Forsknings- och utvecklingsfrågor, liksom den högre utbildningen, är viktiga inte bara för staten. Landets stora universitetssjukhus är viktiga motorer för utvecklingen av näringslivsstrkturen på de orter där de är belägna; Uppsala är en av dessa. Ett intensivt arbete måste nu inledas för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för FoU i vår del av landet. I just Uppsala har vi gått igenom detta tidigare. För ett antal år sedan lade Pharmacia ned som omfattande verksamhet, bestående avd både forskning och produktion, i Uppsala. Men faktum är att det idag är fler sysselsatta inom sektorn än innan Pharmacia lade ned. Orsaken står att finna i ett intensivt arbete för att skapa goda förutsättningar, där en Nära samverkan mellan olika aktörer var en avl nyckelfrågorna. Idag och i morgon är jag på konferens, bland annat fr att tala om dessa frågor. Men redan på måndag är det dags att se vad vi kan göra i vårt landsting. Det kommer att behövas, för neddragningarna i Södertälje kommer att påverka även Uppsala. Vi står starka idag, tack vare ett antal positiva faktorer. Men beskedet från AstraZeneca oroar, och vi kan inte sitta stilla och hoppas att det går bra.

Inga kommentarer: