02 februari 2012

Mer behöver göras

En kort kommentar till utfallet för vårt landsting" av regeringens stimulanssatsning, den så kallade kömiljarden. Det som uppenbart behövs är mer reformer och högre snarare än lugnare tempo i reformarbetet. Det är anmärkningsvärt att de landsting spår vågat utmana gamla föråldrade tänkesätt är de som har kortaste köerna, nöjdaste patienterna och därmed också bästa utfallet av stimulansmedlen. Här har vi ett jobb att göra i vårt landsting - ett jobb som dessutom redan är på gång. För fullt. Och det behövs alldeles uppenbart. Alliansen och vår politik behövs.

Inga kommentarer: