28 januari 2012

Trevliga plikter för länets bästa

Jag hade nöjet att ägna fredagskvällen åt en av många plikter som mitt uppdrag innebar. Kvällen ägnades nämligen åt att delta som gäst vid Uppsala universitets doktorspromotion. En sådan kväll består natulgitvis av en god middag och trevligt umgänge - men också tillfälle att tala med kollegor och bekanta från olika sammanhang om angelägna gemensamma frågor.

Under en och samma kväll hann jag således med att tala lite grann om grunutbildningen för medicinstuderande, lokalfrågor för Akademiska sjukhuset och universitetet, framtiden för Uppsalas näringsliv - och dess historiska bakgrund, kollektivtrafik, samverkan med andra landsitng och lärosägen och möjligheterna till friluftsliv i Uppsalas omgivningar - plus en hel del annat. Med vilka jag talade om vad kan vi kanske lämna därhän.

Det som framför allt är slående en kväll som igår är det goda samarbete vi har mellan universitet, landsting och kommun, näringsliv och samhällsliv i övrigt. Det är en av Uppsalas många styrkor att vi som har ledande roller i olika sammanhang faktiskt också kan samspela med varandra på det sätt som vi gör. Det kanske är bäst att tillägga att det inte bara gäller promotionsbanketter på universitetet, utan också i många andra sammanhang. Och det kan vara på sin plats att poängtera att sociala evenemang som det i går fyller en mycket viktig samhällsfunktion, som absolut inte bara är social och trevlig.

Det går bra för Uppsala län på många områden. Ett av de samtalsämnen som avhandlades flera gånger igår handlade just om det. En del, och en betydelsefull del, av framgångarna för Uppsala handlar om att vi är många som trivs tillsammans med gemensamma mål. Det är en framgång och en god egenskap med Uppsala och länet som vi ska vårda noga.

Inga kommentarer: