05 december 2012

Också en sorts jäv

När det nu börjar närma sig årsskifte är det också dags att betala medlemsavgiften i diverse föreningar och organisationer. Är man politiskt förtroendevald, så är det en uppgift man bör ta på visst allvar och utföra med viss eftertanke.

Orsaken är enkel. Som företrädare för medborgarna kan det sannerligen vara på sin plats att fundera över vilka bindingar man har och hur det kan påverka det löpande politiska arbetet. I vissa fall är regelverket gällande jäv kristallklart, men i grunden är det inte bara rent kommersiella förhållanden som bör hanteras utan också intressekonflikter av andra slag.

För egen del redovisar jag gärna vilka organisationer jag är medlem i. Jag är medlem i Knivsta Rotaryklubb, i Svenska frimurarorden, i moderaterna (givetvis) och i Röda Korset. Jag är också betalande medlem i pelle Svanslös Vänner och i Sällskapet Linnés Hammarby. Av och till kommer jag också ihåg att betala medlemsavgift i Uplands Konstförening - fast just nu har vi en period när jag saktiskt "glömmer" att betala den medlemsavgiften. Till sist är jag medlem i en förening som heter Jultomtarne i Uppsala.

Till det kan jag redovisa några organisationer som jag - möjligen till ömsessidig sorg - faktiskt inte är medlem i. Dit hör Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar, Uplands Konstförening, Rädda Barnen och alla tänkbara idrotts- och kulturföreningar.

Varför då? kan vän av ordning fråga sig. Orsaken är enkel. Jag är inte så road av att med rätt eller orätt kunna beslås med att med skattemedel gynna egna verksamheter. Eller att - kanske ännu mer graverande - kunna anklagas för att nyttja föreningar och sammanslutningar för eget, politiskt intresse. Som förtroendevald med ett ledande uppdrag tycker jag helt enkelt inte bara att man öppet ska redovisa sina bindningar. Man ska också undvika att ingå sådana bindningar som faktiskt kan vara direkt förtroendeskadliga. Även om det allmännyttiga syftet kan vara aldrig så gott, eller stämma aldrig så väl överens med de egna värderingarna, så bör man som förtroendevald helt enkelt akta sig för alla former av jäv.

Det ininebär givetvis inte någon sorts "föreningaförbund" för politiker. Om inte annat så är ju föreningsfriheten faktiskt grundlagsfäst. Men jag hör till dem som tycker att det är bra om man i en förtroendemannaroll är tydlig med vem det är man anser sig företräda - och risken för otydlighet ökar då för varje medlemskort man stoppar med i sin plånbok.

Nu är således en nårlig inbetalning av medlemsavgiften i Pelle Svanslös Vänner något större problem - men något som jag absolut skulle avstå ifrån är att gå med i, för att inte tala om att engagera mig i, en förening vars direkta syfte är att påverka politiska processer. Frågan är ju då vem man faktiskt företräder, i vilka situationer man faktiskt är jävig och sist men inte minst på vems uppdrag man agerar i själva föreningen.

Politiska företroendeuppdrag ska man ta på allvar. Uppdraget är att företräda medborgarna. Då är det rimligt att man också är tydlig med hur man gör det - och försiktig med olika bindningar.

Inga kommentarer: