17 februari 2013

En kollektivtrafik som hänger ihop

Det har förekommit uppgifter om att landstinget skulle ha fattat beslut i strid med gällande lagstiftning. Jag vill kraftfullt tillbakavisa detta och reda ut hur det ligger till.

I augusti 2012 gick vi noga igenom läget i kollektivtrafiken och vad som hänt sedan landstinget fick hela ansvaret. Vi såg då en obalans i ekonomin mellan kollektivtrafiknämnden, som beställare av trafiken, och Gamla Uppsala Buss AB som utförare. Landstingsstyrelsen uppmanade då Gamla Uppsala Buss att justera priset helt i enlighet med det avtal som föreligger mellan parterna. Att ge ett sådant uppdrag till Gamla Uppsala Buss ligger helt i linje med det uppdrag landstingsstyrelsen har.

Styrelsen för Gamla Uppsala Buss AB har dröjt med att verkställa beslutet, vilket gör att det inte längre är möjligt att göra den justering som landstingsstyrelsen Gav i uppdrag att göra. Följden är att kollektivtrafiknämnden kommer att redovisa underskott i sitt bokslut för 2012. Därmed försämras landstingets resultat med ungefär 20 miljoner kronor.

Gamla Uppsala Buss AB är ett fint bolag och en viktig del av den samlade kollektivtrafiken i Uppsala län. Landstinget är sedan ett drygt år tillbaka ägare av bolaget och ser det som en stor tillgång för att kunna ge länets invånare en bra busstrafik. Just därför är det viktigt att bolaget verkligen är en välfungerande del av landstingets totala uppdrag, och på det sättet stärker förtroendet för landstingets förmåga att bedriva kollektivtrafiken som helhet.

Inga kommentarer: