27 mars 2014

Problem på väg att lösas

Idag berättar UNT att Akademiska sjukhuset håller på att få bukt med bristen på sjuksköterskor. Det är ett glädjande besked, men det finns mycket kvar att göra. Det pågår också ett intensivt arbete med att förbättra lönebildningen och med att skapa bättre arbetsförhållanden.

Nyheten är intressant på mer än ett sätt. Alla gläds säkerligen åt att situationen ljusnar. Det ligger mycket och hårt arbete bakom den utveckling som nu ger resultat. Och det finns som sagt mer att göra. Men det är också intressant att notera det politiska spelet kring den svåra situation som sjukhuset befunnit sig i.

Från Alliansens sida har vi naturligtvis varit angelägna om att lösa problemen. Läget på sjukhuset har verkligen inte varit bra. Självklart har vi också diskuterat situationen med berörda chefer och tjänstemän och resonerat kring tänkbara lösningar.

Men utmaningar och problem i politisk verksamhet löser man naturligtvis inte genom att skriva debattartiklar och insändare, och ännu mindre genom käcka utspel i media. Problem i politisk verksamhet kräver tålamod, erfarenhet, långsiktighet och en tydlig idé om vad man vill göra. Det är också precis det som Alliansen har gjort. Vi har sett viktiga problem, tagit tag i dem och sett till så att de har fått en lösning.

Nya problem kommer att dyka upp i landstingets verksamhet. När problemen dyker upp, ska vi hitta en lösning, se till så att den genomförs och följa upp resultatet. Det viktigaste för Alliansen är att göra rätt saker, så att verksamheten förbättras. Andra får ägna sig åt att skriva debattartiklar och klaga.

Inga kommentarer: