26 mars 2014

Tio skäl för att rösta på Alliansen i landstingsvalet

Det här är egentligen inte politiska skäl. Det är rent objektiva skäl till varför det är viktigt att den nuvarande utvecklingen i vårt landsting inte hindras av resultatet i höstens val.

1. Landets näst nöjdaste primärvårdspatienter.
2. Förtroendet och nöjdheten har stigit även för vården på sjukhus
3. Akademiska sjukhuset rankas som landets tredje bästa universitetssjukhus, och
4. Lasarettet i Enköping rankas som det femte bästa minndre sjukhuset
5. Ekonomin är god. Bara tre landsting har bättre långsiktig betalningsförmåga (soliditet)
6. Resenärerna i kollektivtrafiken är nöjda. Bara tre landsting har nöjdare resenärer
7. Landets lägsta arbetslöshet. Kanske inte bara landstingets förtjänst, men det är ju dumt att chansa
8. SL-pendeln, Upptåget till Gävle och Sala, nya bussar och ett enklare taxesystem
9. Ett rikt kulturliv i samverkan med länets kommuner
10. Landets bästa möjligheter att kunna välja vårdgivare, inte bara i det egna länet

Rent objektivt går det alltså riktigt bra för vården, kulturen och kollektivtrafiken i Uppsala län. Fler än någonsin får vård i tid, bussar och tåg går som det ska och kulturlivet blomstrar. Det beror inte bara på kloka politiska beslut. Men det kan inte gärna vara en slump att så mycket har förbättrats sedan 2006.

Inga kommentarer: