26 mars 2014

Vårdvalet kortar köer

Upsala Nya Tidning inleder idag en intressant artikelserie om vårdvalet. De ökande kostnaderna för hörselvård och psykoterapi beskrivs som ett problem. I själva verket är just dessa vå vårdval bra exempel på tidigare problem som behövde åtgärdas. Den ökande kostnaden hänger nämligen ihop med att fler patienter nu får hjälp med sina besvär. Det kortar köerna och väntetiderna. I primärvården ser vi redan goda resultat av detta, och nu börjar effekterna också komma i sjukhusvården.

Titta gärna på grafiken i UNTs papperstidning. 2011 gjordes 6558 patientbesök; kostnad drygt 7 miljoner kronor. 2013 gjordes 18306 patientbesök, nära nog en tredubbling. Kostnaden per patientbesök sjönk däremot betydligt, med cirka 20 procent. Fler patienter fick den vård de behövde till en lägre kostnad per behandling. Det är så Alliansen utvecklar länets sjukvård!

Ett annat orosmoment som framförs är att vårdvalet skulle skada forskning och utveckling. För att säkerställa att så inte sker, formas regelverket i nära samarbete med Uppsala universitet och med noggrann kontroll av följderna för utbildning och forskning. De fristående vårdgivare som deltar i vårdvalet är skyldiga att fullgöra sin del av dessa viktiga områden.

Vårdvalet leder till kortare köer och mer vård för skattepengarna. Därför ska vi fortsätta att utveckla sjukvården i en riktning som gör att fler får tillgång till den vård de behöver.

Inga kommentarer: