09 april 2014

Ett öppet landsting

I morgon torsdag är Jimmie Åkesson i Uppsala. Under dagen besöker han Akademiska sjukhuset.

Det ger Åkesson tillfälle att lära sig något. Akademiska sjukhuset är öppet för alla. Även Åkesson är välkommen, och innan han kommer till sjukhuset sker ingen prövning av hans bakgrund, hans allmänna tillstånd eller hans betalningsförmåga.

Studiebesök gör man för att lära, men också för att se skillnader. När Åkesson besöker Akademiska sjukhuset finns möjligheten att studera de betydande skillnader som finns i etik och människosyn mellan Sverigedemokraterna å den ena sidan, och alla andra politiska partier å den andra.

En del av det som politiken handlar om rör ekonomi. Men i landstingspolitiken är skillnaderna mellan partiernas  ekonomiska politik liten. Det rör sig om enstaka procent av en budget på långt över åtta miljarder. Det är alltså inte där skillnaden ligger mellan (SD) och övriga partier.

I mars 2013 yrkade Sverigedemokraterna som exempel på att människor som vistas illegalt i landet skulle förhindras att få vård de är i behov av. Sverigedemokraterna vill också att landstinget drar sig ur samarbete om integration med länsstyrelsen och länets kommuner och att möjligheten till tolkstöd kraftigt begränsas. Med mera.

I den politik som Sverigedemokraterna för är budskapet därmed uppenbart. Alla är inte lika välkomna. Vårdpersonal ska tvingas göra skillnad på folk. Vården, och samhället som helhet, ska anpassas för dem som passar in.

Sådana samhällen har vi sett förr. Det brukar inte sluta bra när en sådan utveckling få råda. Därför är det viktigt att markera emot en sådan utveckling, och ett bra sätt är att visa Sverigedemokraternas partiledare att landstinget i Uppsala län bygger sin verksamhet på en annan människosyn.

Det vore överdrivet att säga att Jimmie Åkesson är välkommen. Om jag skulle skriva så, skulle jag visa ohörsamhet mot alla de massiva protester som Åkessons studiebesök hittills lett till. Personalen på sjukhus, brandstationer och företag har med all önskvärd tydlighet visat vad man tycker om Sverigedemokraterna.

Men ändå.

Jimmie Åkesson kommer inte att behöva visa sitt pass när han kommer till Akademiska sjukhuset. Han är inte underställd någon särskild klädkod, och ingen kommer att ställa några krav på honom. Det beror inte på att han är partiledare eller på att han är svensk medborgare. Det beror på att han är människa, och för dagen besökare i ett landsting, och på ett sjukhus, som tror på likabahandlingsprincipen.

Där kan Jimmie Åkesson ha en del att lära av sitt studiebesök.

Inga kommentarer: