14 april 2014

Moment 22 i sjukvården?

Idag gör Sveriges Radio stor sak av att många läkare på landets akutmottagningar "är olegitimerade". Kanske kunde nyheten har kompletterats med en beskrivning av det svenska utbildningssystemet.

I inslagen förekommer intervjuer med patienter, som då säger något ganska självklart. Helst vill vi alla, vid varje läkarbesök, träffa en så erfaren läkare som möjligt. Frågan är bara hur det går till då läkare blir erfarna.

Svaret på det är ganska enkelt. Det som ger erfarenhet är - erfarenhet. Att bli en duktig och erfaren läkare tar tid, och kräver många patientkonotakter även på vägen. Det är därför som svenska läkare ganska tidigt får ha sina första patientkontakter. Det sker dock alltid med erfarna kollegor som stöd i bakgrunden.

Det är en ganska viktig del av berättelsen om den personal som vi kan möta som patienter, vare sig det är på en akutmottagning eller i andra delar av vården. På akutmottagningen är läkarens uppgift dessutom att göra en första bedömning, ofta i samråd med andra. När det sedan är dags för djupare diagnos och behandling, så är det också dags för mer specialiserade läkare att ta vid.

Att låta läkare under utbildning möta patienter under handledning av mer erfarna kollegor innebär naturligtvis en kunskapsöverföring mellan mer erfarna läkare och läkare under utbildning. Det är en ordning som tidigt ger läkare under utbildning tillfälle till kontakter med patienter, och som bidrar aktivt till unskapsöverföring mellan erfarna och mindre erfarna kollegor i läkarkåren.

Vi vill alla möta erfarna läkare när vi går till doktorn. Samtidigt måste vi ha en organisation som gör läkare erfarna, och erfarenhet vinner man genom kontakt med patienter. Kanske är det ändå inte ett moment 22 att vi i vissa situationer möter en läkare som håller på att skaffa sig nödvändig erfarenhet- bara vi vet att det finns kunniga och rutinerade kollegor som ger uppbackning och stöd. Det är så en lärande organisation byggs upp och görs långsiktigt hållbar.

Inga kommentarer: