22 februari 2015

Konsumentupplysning

Har du hört talas om organisationen Sveriges Konsumenter? Det har du säkert, om du följer medias nyhetsrapportering. Det är en organisation som ofta uttalar sig om olika frågor som rör handel och konsumtion.

Av namnet framgår att det är en organisation som vill företräda oss konsumenter och tillvarata våra intressen. Ursprungsmärkning, kvalitetsfrågor och lagstiftning kring konsumenters rättigheter är några av de frågor som Sveriges Konsumenter gärna uttalar sig om.

Men företräder Sveriges Konsumenter verkligen Sveriges konsumenter? Vilka krav är rimligt att ställa på en organisation som valt detta namn?

Jag har själv arbetat i många år med handel, både i olika butiker och i företag som är producenter och distributörer av varor till detaljhandeln. Det har gett två viktiga lärdomar. Den ena lärdomen är att handel, särskilt detaljhandel, måste vara väldig känslig för vad de egna konsumenterna tycker. Om man inte har en god känsla för kundernas önskemål och krav så kan det snabbt gå illa. Å andra sidan vet varje handlare att nöjda kunder kommer tillbaka.

Den andra lärdomen är rollfördelningen mellan kunderna å ena sidan och handlare, distributörer och producenter å den andra. Kunden är kung i butiken. De olika distributionsleden har till uppgift att uppfylla kundens önskemål och förväntningar

I svensk detaljhandel har vi haft en intressant utveckling under senare år. Butikerna har blivit större, men kedjorna har också blivit betydligt fler. En hel del av handeln i vissa branscher har flyttat till nätet. Externa köpcentra har tagit en allt större del av detaljhandeln, inte minst den så kallade sällanköpshandeln men också handeln med dagligvaror. Tillsammans med en ökande varuimport har detta lett till en enorm utveckling.

Därtill finns ännu en intressant utveckling att nämna. En av de traditionellt stora aktörerna i svensk detaljhandel, Kooperativa Förbundet, har under de senaste tjugo åren haft ytterligt svårt att klara sig i konkurrensen med andra aktörer. Inte minst (men inte enbart) ICA har kunnat ta rejäla andelar av den svenska detaljhandelskakan.

Vad har då Sveriges Konsumenter (organisationen, alltså) med allt detta att göra?

Jo, Sveriges Konsumenter är starkt knutna till ett företag på den svenska detaljhandelsmarknaden. Det är ett företag som i sin tur har starka kopplingar till en rad organisationer knutna till arbetarrörelsen. Sveriges Konsumenter är en organisation som i huvudsak har andra organisationer som medlemmar. Vilka dessa organisationer är kan man läsa på Sveriges Konsumenters hemsida: ABF, Coop, PRO och LO är några av dem. Alla är de knutna till varann i en organisation som i grunden är politisk, och rent av partipolitisk.

I ärlighetens namn finns också en organisation för den konsument som vill ansluta sig som enskild medlem. Vi konsumenter heter den organisationen. Efter visst letande på hemsidan, och lite räknande, så går det att räkna ut att denna organisation har ett åttiotal (!) medlemmar.

Med andra ord: medlemmar i Sveriges Konsumenter är inte i första hand Sveriges konsumenter. Medlemmar i Sveriges Konsumenter är en rad organisationer som samtidigt äger en av de stora - om än inte så värst framgångsrika - aktörerna i svensk detaljhandel. Möjligheten för en enskild medlem i någon av dessa organisationer - som inte primärt sysslar med konsumentfrågor - att påverka hur just den organisation man är medlem i, i sin tur agerar i Sveriges Konsumenter, är naturligtvis obefintlig.

Med andra ord: organisationen Sveriges Konsumenter kallar sig för "partipolitiskt obunden". Men flera av dess medlemsorganisationer är starkt knutna till ett av Sveriges politiska partier, nämligen arbetarrörelsens politiska gren. Sveriges konsumenter är heller inte en organisation som bygger på konsumenters intresse. Flera av dess medlemsorganisationer har tvärtom starka intressen i svensk detaljhandel.

Det är uppenbart att det behövs en del konsumentupplysning kring vilka intressen i svensk debatt som företräds av en organisation som kallar sig Sveriges Konsumenter.

Inga kommentarer: