19 februari 2015

Luddism eller moderna lösningar

Robot. Själva ordet andas omänsklighet. Därmed får ordet makt över tanken, och det är lätt att tro att ny teknik ska ge oss en kallare och mindre värdig vård.

När jag läser dagens artikel av företrädare för Statens Medicinsk-Etiska Råd (SMER) i Svenska Dagbladet infinner sig lite av den känslan. Den moderna tekniken, med roboten som sinnebild, beskrivs som något som kan vara hotande och som vårdtagaren ska kunna säga nej till. Visst framhålls också fördelar, som ökad integritet och lättare arbetsförhållanden för personalen. Och, visst, det etiska aspekterna är viktiga att lyfta fram.

Men det viktigaste etiska förhållningssätet borde ändå vara det som lyft mänskligheten till den nivå där vi befinner oss idag: en nivå av välstånd som vi knappast ens kunde drömma om före - i tur och ordning - ångmaskinen, explosionsmotorn och mikroprocessorn.

Det finns idag ingen som tycker att hemtjänstpersonal på landsbygden "av etiska skäl" ska ta sig fram på cykel. Bilen, inte en robot men väl en maskin som underlättar vår rörlighet, är helt nödvändig för att äldre och funktionshindrade som bor utanför tätorter ska kunna få berättigad samhällsservice.

Det finns heller ingen som ifrågasätter Permobilen eller andra tekniska hjälpmedel som blivit standard.

Jag tycker det är bra att modern teknik i vården granskas från ett etiskt perspektiv. men det finns skäl att varna för moderna varianter av luddism i tron att det ger ett vamrare och mänskligare samhälle.

För det gör det inte. Om vi säger nej till moderna tekniska lösningar, så säger vi nej till uppfinningar som underlättar människors vardag. Låt oss säga ja till mer tid för omtanke och färre tunga lyft. det är bra för alla berörda.

Inga kommentarer: